top of page
IMG_E8706.JPG

Hatice Aras, İzmir’de doğdu. 1987 yılında 9 Eylül Eğitim Fakültesi Resim-İş bölümünden mezun oldu. 8 kişisel sergisi olan sanatçı, birçok karma sergi ve etkinliklere katıldı. Eserleri yurt içi ve yurt dışı -İngiltere, Almanya, Güney Kore, İrlanda, Tunus- ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Geleneksel camaltı tekniğinden yola çıkan sanatçı, bu tekniğe çağdaş ve özgün yorumunu katmıştır. Kadın figürünün başrol olduğu eserlerinde Hatice Aras, kadının bedeni, dişiliği, cinselliği, anaçlığı, doğurganlığı ile olan bağını sorgular. Sistemin empoze ettiği bedensel normların dışına çıkan, kendi bedenlerinin içinde özgürce var olabilen, eğlenebilen kadınlar hayal etmiştir. Bu kadınlar, yaşamın gerçekliğinden bir an olsun uzaklaşarak anın keyfini sürerken, bir yandan da günümüz koşulları düşünüldüğünde bu özgürlüğe kolayca ulaşamamanın melankolisini yaşarlar. Ruh halleri değişir; hayaller, renkler, mekan, sesler değişir; kadının öz’üne, içsel neşesine dair tutkusu değişmez.

Camın parlaklığı ve şeffaflığı, Hatice Aras’ın anlattığı hikayelere ışıltılı bir zemin hazırlar. Aynı anda hem güçlü hem de hassas bir zemin olabilen cam, sanatçının kullandığı canlı renklerle, zengin kompozisyonlarla birleşir ve kadınlığa dair hikayelerimizdeki zıtlığın güzelliğini yansıtır.

Hatice Aras, 2021 yılında sanatçı arkadaşı Peruze Hamurcu'nun isim anneliğini yaptığı KirkeArt Gallery'yi kurmuştur. Sanatçı, çalışmalarına İstanbul, Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmektedir. 

Sanatçı

KirkeArt Gallery Kurucusu
Hatice Aras

Kirke sertifika logosu kopyası.jpg

Kirkeart, sanatsal yaratım süreçlerinde kadın ortak aklını harekete geçirmek amacıyla kurulmuştur. Toplumda yaratıcı kadın uyanışı olmadan ilerleme olmayacağını topluma hissettirmeyi amaçlar. Birbirinin sanatını destekleyen sanatçı kadınların özgün eserleri günümüz toplumuna ışık ve ilham kaynağıdır düşüncesindedir.

Kirke, Yunan mitolojisinin cadı tanrıçasının adıdır.

Güneş ile Ay’ın kızıdır. Büyücülüğü de oradan gelmektedir. 

Kirke, Yunan mitolojisinin ortasında bütün tanrılara kafa tutar.

Cadı sözcüğü bilge, akıllı (wise) anlamına gelen (wit) den türemiştir. 

Yüzlerce yıldır kadının sezgisel güçlerini temsil eden “cadılık” kavramı, bu güçleri anlamayıp onlardan korkanlar tarafından kötücül bir etikete indirgenmiş ve bu yüzden nice kadın yakılıp öldürülmüştür.

Hem erkekler kadının bu gücünden, hem de kadınlar kendi öz bilgeliklerinden korkmuştur ve kadının sezgiselliğiyle olan bağı da böylece zayıflamıştır.

KirkeArt Sanat platformu, birbirinin sanatsal ve yaratıcı gücüne inanan, destekleyen bir tavra sahiptir. 

Bu platformda, her sanatçı kendi tanıklıklarını eserlerine yansıtmakta, özgün ve özgür bir tavırda bu bütünün içinde yer almaktadır.  

KirkeArt, ilk adımlarını kadın sanatçılarla atmış olsa da, yaratıcı ve sezgisel gücünü uyandırmış tüm sanatçılarla yol almak niyetindedir. 

Yazı: Peruze Hamurcu

bottom of page